İnternet reklamcılığı, şirketlerin ticari faaliyetlerine yönelik internet ortamında gerek arama motorları gerek sosyal medya platformları gerekse diğer sanal reklam mecralarında kampanyalar oluşturarak ürün ve hizmetlerini tanıtabildiği reklam çeşididir. Günümüzde internet kullanımının hızla artması ve insanların dijital dünya ile yakın olması internet reklamcılığı konusunu büyük bir ihtiyaç haline getirmiştir. Şirketler ürün ve hizmetlerine ilişkin bir takım pazarlama yöntemleri kullanırlar. Bunlardan en bilineni direkt pazarlamadır. Şirketler direkt pazarlamayı fiziksel olarak pazarlama birimlerinde istihdam ettiği personelleri vasıtasıyla gerçekleştirir. Bu pazarlama sistemi hala çok yaygın olarak kullanılsa da dünyanın hızla dijitalleştiği gerçeği düşünüldüğünde gelecekte mutlaka yerini dijital pazarlamaya bırakacaktır. Son dönemlerde trend haline gelmiş ve getirisi diğer tüm pazarlama yöntemlerinden fazla olan pazarlama çeşidi internet reklamcılığı olmuştur.

internet reklamcılığı

Şirketler klasik pazarlama yöntemleriyle çok kısıtlı imkanlara sahiptir. Başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve uygulamak isteyen şirketler pazarlama birimleri oluşturmak adın birçok maliyetin altına girmektedir ve bu maliyetler bazen getirisinin çok çok altında kalabilmektedir. Tam olarak bu alanda ki büyük açıkları kapatacak, getirileri yükseltecek pazarlama çeşidi olan internet reklamcılığı karşımıza çıkmaktadır. Klasik pazarlamada şirketlerin pazarlama için oluşturduğu birimler günün belirli saatleriyle kısıtlanmış mesai saatlerine sahiptir. Bu da şirketlere kısıtlı bir alanda pazarlama faaliyeti sunmasının yanında ekstra birçok maliyet getirmektir. İnternet reklamcılığı dijital dünyanın vermiş olduğu birçok fırsatla şirketler için daha düşük maliyetlerde çok daha büyük getiriler sunabilmektedir. İnternet reklamcılığı kuşkusuz en etkili pazarlama yöntemlerinden biridir. Etki alanının çok geniş olmasının altında yatan sebeplerden bazıları internet reklamcılığının zamandan ve mekândan bağımsız olması zaman ve mekân gibi unsurların kısıtlamalarına maruz kalmamasıdır. Küçük bir karşılaştırma yapacak olursak bir şirketin pazarlama birimleri 9.00-17.00 arası mesai yapmaktadır. Bu süre zarfı içerisinde planladıkları müşteri görüşme sayısı iyi ihtimalle bir elin parmaklarını geçememektedir. Ancak diğer taraftan dijital pazarlamanın en önemli elemanı olan internet reklamcılığı şirket adına binlere yüzbinlere hatta milyonlara ulaşabilmektedir.

İnternet reklamcılığı birçok açıdan şirketlere büyük imkanlar tanırken bu dijital pazarlama kolunun mutlaka profesyonel kişilerce yapılması gerekmektedir. Dijital pazarlama konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan ajanslar müşterilerinin tüm ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen pazarda araştırmalar ve analizler yapar. Bu analizler neticesinde müşterinin ürün veya hizmetini en iyi ve en doğru şekilde tanıtabilecek reklam kampanyaları oluşturur. İnternet reklamcılığının büyük fırsatlarından yararlanmak, dijital dünyanın gerisinde kalmamak için mutlaka profesyonel ajanslarla iş birliği içinde olunması gerekmektedir.